Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH) is het netwerk van regionale samenwerkingsverbanden van ouderen en mantelzorgers, regionale zorgverleners en kennisinstellingen in de opleidings- en onderzoeksregio van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum). De AWO-NZH is in 2008 van start gegaan in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Het nationaal Programma Ouderenzorg
In 2008 heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, ZonMw de opdracht gegeven voor het uitvoeren van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Het NPO loopt tot 2012 en richt zich op het verbeteren van de zorg aan ouderen met multimorbiditeit. Het gaat om ouderen met complexe medische, verpleegkundige en sociaal-maatschappelijke problematiek. Het beoogde doel van het NPO is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen met complexe problematiek.

Dit moet worden bereikt door het doorlopen van drie stappen.

  1. Het vormen van regionale samenwerkingsverbanden waar partijen op bestuurlijk niveau afspraken maken hoe de zorg voor ouderen met complexe problematiek te verbeteren. Aan de Universitair Medische Centra is gevraagd het voortouw te nemen in het tot stand brengen van regionale netwerken.
  2. Het uitvoeren van projecten.
  3. Het verspreiden van de in de projecten opgedane kennis.
In deze drie stappen staat de vraag van de oudere centraal. De opdracht aan partijen is dan ook het perspectief van de oudere een zeer centrale plek te geven.
Deze site is bedoeld als regionale nieuws- en informatiebron voor de uitwerking van het Nationaal Programma Ouderenzorg in het noordelijk deel van Zuid-Holland.

 

MEEST RECENTE NIEUWSBERICHTEN

read()) { if (($entry > $i) and ($entry < 1000) and ($entry > 0) ) { $i = $entry; } } $d->close(); $i = (int) $i; for ( $count=1;$count<5;$count++ ) { if ($i<100) $i = "0".$i; if ($i<10) $i = "0".$i; $file = "nieuws/{$year}/{$i}.htm"; $ignore=0; $size = filesize($file); if ($size >25) { $sfp = fopen($file,"r"); while ( !$ignore ) { $sfline = fgets ($sfp,500); $line = explode (" = ",trim($sfline)); switch ($line[0]): case "titel": $tl=$line[1]; break; case "datum": $timestamp = $line[1]; break; case "-----": $ignore=1; endswitch; } while ( $text = fgets($sfp,500) ) { if ( strlen($text) > 50 ) break; } fclose($sfp); $timestamp = strtotime($timestamp); $m = date(m,$timestamp); $d = date(d,$timestamp); $d2 = date(w,$timestamp); $y = date(Y,$timestamp); $datum = "{$d}-{$m}"; $text = substr($text,0,strrpos($text," ")); $text .= " .... "; $berichten[$count][1] = trim($tl); $berichten[$count][2] = $datum; $berichten[$count][3] = trim ($text); $berichten[$count][4] = $y; $berichten[$count][5] = $i; // voorbereiden volgende tabelrij $i = $i - 1; if ( $i == 0 ) { $year = $year - 1; if ($year<2008) break; $d = dir("nieuws/{$year}/"); while ($entry=$d->read()) { if (($entry > $i) and ($entry < 1000) and ($entry > 0) ) { $i = $entry; } } $d->close(); $i = (int) $i; } } else { $count--; // voorbereiden volgende tabelrij $i = $i - 1; if ( $i == 0 ) { $year = $year - 1; if ($year<2008) break; $d = dir("nieuws/{$year}/"); while ($entry=$d->read()) { if (($entry > $i) and ($entry < 1000) and ($entry > 0) ) { $i = $entry; } } $d->close(); $i = (int) $i; } } } for ( $count=1;$count<=5;$count++ ) { if ( !$berichten[$count][1] ) break; else { echo << {$berichten[$count][2]}: {$berichten[$count][1]}

EOD; } } echo "Nieuwsberichten van oudere datum kunt u vinden in ons Nieuws-archief"; ?>