Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME » Werkplaats Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

Organisatiestructuur AWO-NZH

« ORGANOGRAM (pdf) »

Strategisch coördinatieteam
De aansturing van alle werkzaamheden rond de Academische Werkplaats Ouderenzorg geschiedt vanuit het coördinatieteam. Dit team bestaat uit:

Prof.dr. J. (Jacobijn) Gussekloo LUMC Inhoudelijk, trekker netwerk
Drs. A.M.F. (Frédérique) van Weering LUMC Procedureel, projectsecretaris
Drs. M. (Marleen) van 't Oever LUMC Communicatie
Mw. I.E.C. van Everdinck LUMC Programmadirecteur Herstelzorg
Mw. J. Blom LUMC Projectleider ISCOPE

Stuurgroep
De stuurgroep van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland bestaat uit mensen uit de regio die - vanuit een bestuurlijke en inhoudelijke achtergrond - het samenwerkingsproces in de regio kritisch kunnen volgen en zonodig bij kunnen sturen. Het LUMC heeft deze stuurgroep vanuit haar initiërende rol samengesteld. De Stuurgroep bestaat uit:

J.M.M. de Gouw Directeur GGD Hollands Midden Voorzitter
Mw. A.A.H.M. de Bresser Lid raad van bestuur Topaz
Mw. J. Hoeksema Directeur Strategisch Beleid LUMC
A.P. Timmers Huisarts
W. Bunnik Vertegenwoordiging zorgvragers
D.J. Verbeek Voorzitter raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis
J.G.M. Hendriks Voorzitter raad van bestuur Stichting Bronovo-Nebo
Mw. J. Gussekloo Trekker AWO-NZH
Mw. A.M.F. van Weering Projectsecretaris AWO-NZH

Betrokkenheid ouderen en mantelzorgers
Vroegtijdige en continue betrokkenheid van ouderen en mantelzorgers binnen de verschillende regio’s en projecten van de Academische Werkplaats Ouderenzorg is van groot belang voor implementatie van resultaten. Ouderen en hun mantelzorgers zijn daarom op verschillende plaatsen binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg vertegenwoordigd om te waarborgen dat voor de ouderen en mantelzorgers relevante projecten worden uitgevoerd:

  1. Stuurgroep van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid Holland.
  2. Regionale geriatrische netwerken
  3. Ouderenberaden
Ouderen en hun mantelzorgers spelen tijdens de verschillende fasen van de onderzoekscyclus van de projecten een belangrijke inhoudelijke rol. Hiervoor zijn Ouderenberaden opgezet. Het Ouderenberaad is samengesteld uit mantelzorgers en ouderen van 65 jaar of ouder die willen meedenken hoe de zorg voor kwetsbare ouderen kan worden verbeterd.
De onderzoekscyclus kent de volgende fasen: Het Ouderenberaad heeft een belangrijke rol bij 1. het identificeren van mogelijke problemen in gezondheid of gezondheidszorg voor ouderen met complexe problematiek en 2. het meedenken en meepraten over de relevantie van de opgestelde projectvoorstellen voor de ouderen en het prioriteren ervan 3. interpreteren van de resultaten van de verschillende projecten en 4. helpen bij het verspreiden van resultaten die relevant zijn voor de doelgroep.

Regiocoördinatoren
Binnen de AWO-NZH is sprake van de vorming van vijf regionale geriatrische netwerken, namelijk: Zuid-Holland Noord, Delft Westland Oostland, Den Haag e.o., Zoetermeer en Midden Holland. Deze vijf regio’s vallen onder de opleidings- en onderzoeksregio van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).
Iedere regio heeft een eigen regiocoördinator. De regiocoördinator is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een regionaal geriatrisch netwerk. De regiocoördinator is binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg het aanspreekpunt in de regio, draagt zorg voor het regionale geriatrisch netwerk en daarmee samenhangend de communicatielijnen binnen het netwerk.

De regiocoördinatoren binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland komen periodiek bijeen in het Netwerkberaad.De regiocoördinatoren zijn:

Evaluatie 2010
In augustus 2010 heeft Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van ZonMw een eerste evaluatie van het Nationaal Programma Ouderenzorg verricht. In dat kader is een netwerkrapportage opgesteld van de AWO-NZH. Deze netwerkrapportage kunt u hier downloaden.