Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME » Werkplaats Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

Thema's binnen de AWO-NZH

Op basis van de behoeften van ouderen en mantelzorgers, de mening van verzorgenden en verpleegkundigen, de geschiedenis van het Geriatrisch Netwerk, en een uitgebreide brainstormfase met alle regionale partners is gekomen tot de volgende twee thema's:
1. Van reactieve naar pro-actieve zorg;
2. Herstelzorg.

Vanuit deze twee thema's worden projecten ontwikkeld die de zorg ingrijpend veranderen en verbeteren. Hierbij is het realiseren van meerwaarde voor de oudere met complexe problemen het primaire uitgangspunt, alsook meerwaarde voor de professionals en de maatschappij. Bij ieder project worden hiertoe expliciete doelen (indicatoren) benoemd. Ouderen en mantelzorgers, alsmede verzorgenden en verpleegkundigen worden in diverse fasen van de projecten betrokken (o.a. onderwerpskeuze, prioritering, uitvoering, implementatie).

1. Van reactieve naar pro-actieve zorg

De zorg voor ouderen met complexe problemen verbetert direct als die problemen tijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Dat is te bereiken door goed in de gaten te houden welke veranderingen plaatsvinden in het leven van ouderen. Daarbij zijn het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren van belang. Bij een goede monitoring zijn preventieve acties beter in te zetten. Tijdig en gericht.

2. Herstelzorg

Soms moet een oudere tijdelijk naar het ziekenhuis of verpleeghuis. Snelle en goede onderlinge afstemming tussen diverse zorgverleners is in die situatie onmisbaar. Het verlaagt het risico op functieverlies. Bovendien stijgt hiermee de kans dat de oudere weer naar zijn eigen vertrouwde leefsituatie kan terugkeren.