Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME » Projecten » Herstelzorg Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

THEMA: Herstelzorg

Het HerstelZorgProgramma: Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Transitie-experiment Nationaal Programma Ouderenzorg
(Status: onder voorwaarden gehonoreerd door ZonMw dd. 1 september 2009)

Herstelzorg is ťťn van de twee themaís van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland. Het staat al een aantal jaren op de agenda van het Geriatrisch Netwerk van de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord. Op 10 september 2008 was er een themabijeenkomst waar veel belangstelling voor was. Aan de hand van deze succesvolle themabijeenkomst is een schrijfgroep samengesteld die zich over het conceptuele kader van herstelzorg heeft gebogen.

Inleiding:
Een ziekenhuisopname is voor veel ouderen een risicovolle gebeurtenis. Circa 30-60% van de ouderen heeft na ziekenhuisopname blijvend functieverlies en 20% wordt afhankelijk van de zorg geleverd door de thuiszorg of in het verpleeghuis of verzorgingshuis. Ouderen met meerdere geriatrische problemen hebben een groter risico op verlies van zelfredzaamheid. Het huidige gezondheidszorgsysteem is, mede door de wet- en regelgeving, marktwerking, en financiering, niet adequaat ingericht om ouderen met complexe problematiek (meerdere somatische, fysieke en/of psychosociale problemen) de zorg te bieden die zij nodig hebben om hun zelfredzaamheid te behouden. Het HerstelZorgProgramma heeft tot doel het verlies van zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname te minimaliseren en het herstel na ziekenhuisopname te verbeteren door:

 1. 1. Verbetering van risicomanagement d.m.v. screened van kwetsbaarheid bij ouderen
  Door een trapsgewijze screening- en monitoringprocedure voor en tijdens ziekenhuisopname worden kwetsbare ouderen in een vroegtijdig stadium geÔdentificeerd en kunnen proactief preventieve maatregelen genomen worden. Met behulp van screeningslijst (ISAR-Identification of Seniors at Risk) worden ouderen met een verhoogd risico op achteruitgang in functieverlies geÔdentificeerd.
 2. Ontwikkeling van multidisciplinaire instellingsoverschrijdende functiegerichte zorgpaden
  Bij de ontwikkeling van de zorgpaden zal onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende functies van zorg (voorzorg, medische zorg in het ziekenhuis, herstelzorg en nazorg), verschillende locaties en de verschillende professionals. Er worden vier zorgpaden onderscheiden: standaard-, licht- en zwaar herstelzorgpad en een optie voor Ďbij voorkeur geen ziekenhuisopnameí.
 3. Borging geriatrische functie rondom de patiŽnt (zowel intra- als extramuraal)
  Door het gezamenlijk ontwikkelen van de verschillende herstelzorgpaden worden de partners beter geÔnformeerd over elkaars kennis en expertise (doorbreken van domeinstrijd) en kunnen afspraken worden gemaakt over elkaars verantwoordelijkheden ten aanzien van geriatrische zorg.
 4. Optimaliseren van transities door afstemming beddencapaciteit tussen zorginstellingen, vroegtijdige indicatiestelling en procesbewaking.
  Door vroegtijdige indicatiestelling en inzet van een onafhankelijk trajectbegeleider die de oudere begeleidt door het herstelproces en hoofdbehandelaar(s) adviseert inzake het inschakelen van professionals voor zorg (bijv. fysiotherapie, thuiszorg), verblijf in instelling, en/of woningaanpassingen, ontvangt de oudere op het juiste moment, op de juiste locatie, de juiste zorg.

Bestuurlijk betrokken instellingen zijn:
LUMC, Diaconessenhuis Leiden, Rijnland Zorggroep, Activite, Topaz, WWZ-MariŽnstaete-Valent, Rijnlands Revalidatiecentrum, Regionale Huisartsenvereniging Rijnstreek, Regionale Huisartsenvereniging Leiden, Kust- en Bollenstreek, GGZ Rivierduinen.

Projectstructuur:
Per ziekenhuis is een Specialistisch Geriatrisch Team (SGT) ingericht. Het SGT is multidisciplinair ingericht met professionals uit de gehele keten van de kwetsbare ouderen.
Er is een werkgroep onderzoek. Aantoonbare verbeterde/nieuwe zorg zal bijdrage aan de kennisopbouw over zorg voor ouderen.
De werkgroep Wet- en Regelgeving & FinanciŽn is ingericht met medewerkers vanuit de zorgaanbieders en verzekeraar. In de nieuw te ontwikkelen transities (nieuwe zorgconcepten) zullen oplossingen worden ontwikkeld/aangeboden zodat wet- en regelgeving geen belemmering is voor de nieuwe zorgconcepten.
Om de nieuwe zorgpaden verantwoord te kunnen experimenteren is op tactisch niveau een werkgroep management-klankbordgroep ingericht.
De kerngroep HerstelZorgProgrogramma stuurt het gehele project aan en binnen dit platform worden definitieve besluiten genomen over bijvoorbeeld de voorgestelde nieuwe transities.

Contactpersoon:
mw. I.E.C. van Everdinck - van der Pols
i.e.c.van_everdinck-van_der_pols @ lumc.nl

Meer informatie:
www.herstelzorg.nl