Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME » Werkregio's » Zuid-Holland Noord Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

Werkregio's binnen Academische Werkplaats Ouderenzorg NZH

Delft-Westland-Oostland

In de regio Delft, Westland, Oostland (DWO) is eind 2009 een start gemaakt met een Geriatrisch Netwerk. Doelstelling van het GN DWO is onderlinge afstemming over en bijhouden van de ontwikkelingen in de geneeskunde, zorgverlening, welzijn en welbevinden voor ouderen. Daarnaast het daadwerkelijk realiseren van verbeteringen door projecten.

Vanuit de Regionale Commissie Gezondheidszorg DWO is een bestuurlijk kader gegeven voor dit nieuwe netwerk, dat ondergebracht is bij de regionale stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn. Hiermee is bestuurlijke en inhoudelijke borging gegeven.

De regio DWO beslaat de gemeentes Delft, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden Delfland en Lansingerland.

Overzicht van deelnemende partners
In het Geriatrisch netwerk participeren de volgende partijen:

Thema's
Het netwerk is afgelopen jaren meerdere keren bij elkaar gekomen en heeft informatie uitgewisseld rondom verschillende thema’s voor kwetsbare ouderen. In 2011 heeft het thema eenzaamheid centraal gestaan en in het najaar is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd over dit thema. Verschillend partijen hebben stil gestaan bij de problematiek van eenzaamheid voor ouderen en de rol die de verschillende organisaties hierbij mogelijk kunnen vervullen. Ook is er een projectgroep medicatieoverdracht aan de slag gegaan met de vertaling van de landelijke richtlijn medicatieoverdracht naar de regio. Voor 2012 is het onderwerp valpreventie opgepakt om verder uit te werken. Tijdens een netwerkbijeenkomst zal er met de verschillende partijen gesproken worden over het belang van signaleren en behandelen van valpreventie bij kwetsbare ouderen. In samenwerking met Zorgbelang Zuid Holland is in 2011 gestart met het bijeenroepen van een ouderenberaad. Het geriatrisch netwerk zal komend jaar verder bouwen aan een verdere verbinding en samenwerking met de dementieketen en het palliatief netwerk in de regio.

Meer informatie
Mw. M. (Mirjam) van Dijk
Kubiek
Postadres: Marshallaan 2, 2625 DZ Delft
Telefoon: 015-213 78 78
Website: www.kubiek.nl