Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME » Werkregio's » Zuid-Holland Noord Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

Werkregio's binnen Academische Werkplaats Ouderenzorg NZH

Zuid-Holland Noord

Zuid-Holland Noord omvat een werkgebied van vijftien gemeenten. In de regio zijn circa 80 partijen die werkzaam zijn op het vlak van wonen, welzijn en zorg verbonden in de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord (RCG-ZHN). Doel van de RCG-ZHN is om over de grenzen van organisaties en sectoren mede invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle aangesloten organisaties ten aanzien van de beschikbaarheid, toegankelijkheid en efficiency van de zorg in de regio.

Het Geriatrisch Netwerk is een stuurgroep van de RCG-ZHN. Doel van het Geriatrisch Netwerk is de onderlinge afstemming en bevordering van de ontwikkeling van de geneeskunde en zorgverlening voor ouderen. Ten behoeve van het Nationaal Programma Ouderenzorg is het Geriatrisch Netwerk ingebed als regionaal klankbord voor de Academische Werkplaats. In dit kader zijn veel leden betrokken bij projecten, maar wordt ook het Geriatrisch Netwerk betrokken bij het beoordelen van projecten op haalbaarheid en draagvlak.

Overzicht van deelnemende partners
Het Geriatrisch Netwerk in Zuid-Holland Noord bestaat uit de volgende partijen:

Thema’s

Meer informatie
Mw. F. (Frédérique) van Weering
Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord
Postadres: Fruitweg 50, 2321 DH Leiden
Telefoon: 071-576 61 64
Website: www.rcgzhn.nl