Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME » Werkregio's » Zuid-Holland Noord Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

Werkregio's binnen Academische Werkplaats Ouderenzorg NZH

Haaglanden

De regio Haaglanden omvat de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De regio kent een aantal zeer specifieke kenmerken. In de regio is sprake van een grote diversiteit, zowel in vraag als in aanbod. De Haagse randgemeenten vergrijzen gemiddeld harder dan de rest van Nederland. Bij Den Haag lijkt dit minder sterk te spelen. De gemeente heeft echter een grote allochtone populatie en veel inwoners met een lage SES. Bij deze groepen treedt de zogenoemde “ouderdomsproblematiek” eerder op. De problematiek rond de vergrijzing is dan ook wel degelijk sterk aanwezig in Den Haag. Ten aanzien van het aanbod is ook een sterke diversiteit te zien. De regio kent geen dominante zorgverzekeraar. Er zijn onder meer 4 ziekenhuizen, meer dan 30 organisaties voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), 2 GGZ aanbieders, 7 welzijnsorganisaties en ruim 240 huisartspraktijken.

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de vormgeving van het netwerk. Door de samenwerking tussen Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o., Stichting Lijn1 en STIOM is het netwerk in 2010 geborgd.

Overzicht van deelnemende partners
Het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden richt zich op alle partners (ouderen zorgaanbieders e.a.) binnen de ouderenzorg in de regio Haaglanden. Het netwerk valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Het netwerk wordt gestuurd door de stuurgroep NOH. Deze bestaat uit:

De stuurgroep wordt in zijn werk geadviseerd door de contactraad van STZ en de klankbordgroep ouderenzorg van Lijn1.

In samenwerking met Zorgbelang Zuid-Holland wordt in 2011 een ouderenberaad opgestart.

Thema’s
In 2011 zal het netwerk verder moeten groeien en bekend worden in de regio. Het netwerk moet hiertoe eerst beter zichtbaar worden. Dit doet zij door middels een thema te werken. Voor 2011 is "zelfredzaamheid" (door zelfmanagement) als speerpunt gekozen. Dit thema zal in alle velden worden uitgedragen; zorg en welzijn, preventie en curatie. Het thema is gekozen op basis van de uitkomsten van de twee bijeenkomsten die het netwerk de afgelopen jaren heeft georganiseerd en gesprekken die de stuurgroepleden met partners hebben gehad.

Voor 2011 is het speerpunt:
Kennisuitwisseling rondom het thema "Zelfredzaamheid" te bevorderen en hulpverleners en instellingen te inspireren (gezamenlijk) van dit thema werk te maken.
» Jaarplan NOH 2011 (PDF)
» Jaarplan NOH 2012-2013 (PDF)

Het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden heeft het jaarthema uitgewerkt in een factsheet. Hierin wordt kort weergegeven wat zelfredzaamheid is, waardoor het wordt beïnvloed en hoe ondersteuning geboden kan worden bij het behoud van zelfredzaamheid. Medewerkers van Stichting Transmurale Zorg, Lijn1 en STIOM zullen de factsheet gebruiken om regionaal verder invulling te geven aan het thema zelfredzaamheid.

Meer informatie
Mw. J. (Jolanda) van Kesteren
Lijn1 Haaglanden
Postadres: Postbus 138, 2270 AC Voorburg
Telefoon: 070-300 87 77
Website: www.lijn1haaglanden.nl