Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME » Werkregio's » Zuid-Holland Noord Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

Werkregio's binnen Academische Werkplaats Ouderenzorg NZH

Zoetermeer

In Zoetermeer is in 2010 besloten tot de opzet van een zorgketen voor kwetsbare ouderen. De aanzet hiertoe komt van het samenwerkingsverband Zorghart Zoetermeer. Het samenwerkingsverband richt zich op de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn met als primair doel verbeteringen en stroomlijning aan te brengen in de patiŽntenzorg die in de zorgketen wordt geleverd. Binnen het samenwerkingsverband worden bestuurlijke afspraken gemaakt over de (her)inrichting van de zorg. Het doel van de zorgketen Kwetsbare ouderen is het vormgeven van de zorgketen door het maken van samenwerkingsafspraken tussen de diverse deelnemers. Onder de doelgroep verstaan we de ouderen die de regie over hun leven (dreigen te) verliezen als gevolg van problemen in meerdere levensgebieden.

Overzicht van deelnemende partners
Voor de vorming van de zorgketen Kwetsbare ouderen wordt samengewerkt met de volgende organisaties:

Ketens
Vanuit het Zorghart Zoetermeer zijn ook afspraken over de zorg vastgelegd in de volgende zorgketens: