Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 9, 2 juni 2009


EXECUTIVE LEERGANG LEYDEN ACADEMY

De ouderenzorg in Nederland is in ontwikkeling; gemeenten krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid voor de zorg aan ouderen, het verzekeringsstelsel wijzigt en er is grote behoefte aan samenhang en samenwerking. Actuele kennis op topniveau is dan ook van groot belang. In de regio Zuid-Holland Noord wordt op dit terrein reeds veel gedaan. Ondermeer via het Geriatrisch Netwerk van de Regionale Commissie Gezondheidszorg. Het Leids Universitair Medisch Centrum en de Vereniging Aegon hebben in dit kader de 'Leyden Academy on Vitality and Ageing' opgericht.

Dit kennisinstituut verzorgt speciale leergangen voor professionals in de gezondheidszorg, zoals de executive leergang “Veroudering en Gezondheidszorg”. De leergang is bestemd voor beleidsmakers in de zorg en (top)functionarissen in de gezondheidszorg; om hen inhoudelijke, actuele kennis bij te brengen op het terrein van het verouderingsproces en de ouderengeneeskunde. Het is in die zin geen klassieke management opleiding, maar een medisch- en zorginhoudelijk programma.

Zoals u in deze folder (PDF) kunt lezen, belicht elk van acht blokken een ander aspect van het verouderingsproces en de bijbehorende geneeskunde en zorg. Door een mix van inhoudelijke thema’s en discussies met ouderen en opinieleiders ontstaat een sterk interactief programma waarin de problematiek van alle kanten wordt belicht. Het programma start in september 2009 en wordt in juni 2010 afgesloten. Inmiddels hebben vele deskundigen op vrijwel alle terreinen van de ouderenzorg hun medewerking aan de leergang toegezegd.

ZonMw – de Nederlandse Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie - heeft speciaal voor deze leergang een beurs in het leven geroepen. Deze beurs dekt 50% van de studiekosten. Daarnaast krijgen lidorganisaties van de Regionale Commissie Gezondheidszorg ZHN een extra korting van 25% van de inschrijfprijs. Deelname kost de lidorganisaties derhalve slechts 25% van de gewone prijs. Daardoor is de leergang voor alle gemeenten en instellingen binnen (financieel) bereik.

Criteria ZonMw studiebeurs voor executive leergang van Leyden Academy:


Contact

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164

Regionaal Bureau Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord / Leids Universitair Medisch Centrum