Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 6, 9 februari 2009


Oproep: Technologische oplossingen voor problemen in ouderenzorg

Vertegenwoordigers van Medical Delta (www.medicaldelta.nl) en Leiden Living Labs (www.livinglab.mobi) willen zich inzetten om technologische oplossingen te bieden voor dagelijkse problemen waar ouderen en zorgverleners in de ouderenzorg tegenaan lopen. Te denken valt daarbij aan zaken als de bediening van TV, video, verlichting of tillift, het aantrekken van steunkousen, draaideuren et cetera. Bij het ontwikkelen van oplossingen voor dergelijke problemen staat de vraagstelling van de ouderen en zorgverleners centraal.

Mocht u problemen ervaren in uw dagelijkse werkzaamheden binnen uw instelling, bijvoorbeeld door u verleende zorg aan ouderen, en waarvoor technologie mogelijk een oplossing zou kunnen zijn, wilt u dit probleem (en eventuele oplossing) dan doorgeven aan Nynke Smidt (n.smidt @ lumc.nl) van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid Holland. Wij brengen u dan in contact met de vertegenwoordigers van de organisaties, die vervolgens zullen proberen daar technologische oplossingen voor te maken.

Daarnaast kunt u zich aanmelden om mee te denken over technologische oplossingen voor problemen in de ouderenzorg. Bij voldoende aanmeldingen zal een themabijeenkomst worden georganiseerd in samenwerking met de vertegenwoordigers van Medical Delta en Living labs. U kunt zich aanmelden bij Nynke Smidt (n.smidt @ lumc.nl).


Actuele informatie

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, mailt u dit dan aan Frédérique van Weering, f.vanweering @ rbgzhn.nl.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.
http://www.awo-nzh.nl/ biedt recente regionale inhoudelijke en organisatorische informatie over onze Academische Werkplaats. We nodigen u uit deze site regelmatig te bezoeken voor actuele informatie over onze Academische Werkplaats activiteiten (tip: neem hem op in uw favorieten!). http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl biedt recente nationale informatie betreffende het Nationaal Programma Ouderenzorg.


Contact

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164

Regionaal Bureau Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord / Leids Universitair Medisch Centrum