Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 21, 9 mei 2011


REMINDER: SYMPOSIA EN BIJEENKOMSTEN

UITNODIGING THEMABIJEENKOMST REGIONAAL NETWERK OUDEREN

Op dinsdag 10 mei 2011 organiseert het Regionaal Netwerk Ouderen (RNO) een themabijeenkomst, getiteld "Oude mensen in Nieuwe Ziekenhuizen; Hoe seniorvriendelijk zijn onze gezondheidsinstellingen..?" Deze bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in buurtcentrum Stevenshof, Trix Terwindtstraat 4 te Leiden. Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn de heer Peter Jue, klinisch geriater in het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen. Hij zal een voordracht verzorgen over het Seniorvriendelijk Ziekenhuis (Senior Friendly Hospital). Daarna verzorgt mevrouw Irma van Everdinck - Van der Pols een voordracht over het Herstelzorgprogramma.

Nadere informatie over de themabijeenkomst vindt u in de folder. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: leiderdorp @ zorgbelang-zuidholland.nl


UITNODIGING AWO-SYMPOSIUM ‘INFORMEREN EN PRIORITEREN’

Datum: dinsdag 7 juni 2011
Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur
Locatie: Tripodia, Hoornesplein 155 te Katwijk


Informeren
Op 7 juni 2011 wordt u in de ochtend van 9.30 tot 12.30 uur tijdens projectpresentaties geïnformeerd over de stand van zaken van de huidige NPO-projecten binnen de AWO-NZH. U als netwerkpartner bent van harte welkom! Na een gezamenlijke opening kunt u twee rondes volgen waarin u kunt kiezen voor de volgende presentaties:
  1. Projectpresentatie Het Herstelzorgprogramma
  2. Projectpresentaties ISCOPE, Effect van functioneel trainen op zelfredzaamheid, EPISODE: percepties van ouderen op somberheid en depressie.
  3. Projectpresentaties MOVIT en ‘Van meedenken met naar beslissen voor’

Prioriteren
In de regio Zuid-Holland Noord wordt in het kader van het project 'Zichtbare plannen' momenteel een knelpunteninventarisatie uitgevoerd onder de leden van de stuurgroep Geriatrisch Netwerk van de Regionale Commissie en onder de leden van het Ouderenberaad. Op 7 juni gaan ouderen en professionals uit de regio de knelpunten gezamenlijk prioriteren en oplossingsrichtingen benoemen. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om aan deze prioritering mee te werken.

U kunt beide delen van het symposium afzonderlijk volgen, maar u kunt zich uiteraard ook voor beide onderdelen inschrijven. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich opgeven via de website van de Academische Werkplaats Ouderenzorg.


CONGRES NATIONAAL PROGRAMMA OUDERENZORG

Op dinsdag 14 juni presenteert het NPO haar tussentijdse resultaten op het gebied van de zorg voor kwetsbare ouderen. Dit gebeurt in het congrescentrum 'De Reehorst' te Ede. Met vereende krachten is de afgelopen drie jaar gewerkt aan een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Tijdens het congres zult u zien wat deze inspanningen tot nog toe hebben opgeleverd.

Nadere informatie over het NPO-congres vindt u hier. Aanmelden kan via: www.bkbaanmelden.nl/congres-npo


ACTUELE INFORMATIE

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, klik dan hier om uzelf af te melden.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.


CONTACT

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164