Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 15, 13 april 2010


EERSTE BEOORDELINGEN ZONMW OP PROJECTVOORSTELLEN

Begin april hebben we van ZonMw het referentencommentaar op onze in februari ingediende projectvoorstellen gekregen. Het referentencommentaar was overwegend positief. De projectleiders hebben tot 13 april de gelegenheid te reageren op het wederhoor. De Programmacommissie van het Nationaal Programma Ouderenzorg zal zich vervolgens buigen over het referentencommentaar en de wederhoren. Enkele weken daarna zullen we vernemen of de projecten al dan niet worden gehonoreerd.


VIJFDE EN LAATSTE CALL NPO

ZonMw heeft ons laten weten dat de 5e en tevens laatste call van het Nationaal Programma Ouderenzorg alleen open staat voor implementatieprojecten. Naar verwachting kunnen we begin november 2010 vooraanmeldingen indienen. Naar verwachting kunnen deze bij een positief advies als projectvoorstel in februari 2011 worden ingediend. Voor de zomer laten we via de nieuwsbrief weten hoe we binnen de AWO-NZH deze nieuwe ronde zullen organiseren.

AANKONDIGING: SYMPOSIUM AWO-NZH OP 22 JUNI 2010

HoutenBeenTheater Op dinsdagmiddag 22 juni 2010 organiseert de AWO-NZH in de Leeuwenhorst te Noordwijkerhout een symposium om alle partners van de AWO-NZH en belangstellenden te informeren over projecten binnen de AWO-NZH. De onderwerpen van het symposium reiken van uitleg over de structuur van de AWO-NZH, tot de inhoud van gehonoreerde projecten. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan mogelijke implementatieprojecten die in november 2010 aangemeld kunnen worden bij de NPO programmacommissie.

Partners wordt de gelegenheid geboden elkaar op inhoud te vinden en te inspireren. Een belangrijk element van de middag is een voorstelling van het HoutenBeenTheater (foto). Zij gaan met u langs de lijn van het ouder worden en passeert daarbij grenspalen en zingeving. Ervaar nieuwe gebieden van zingeving en laat oude achter. Word geconfronteerd met uw eigen toekomst. Misschien is die wel voorbij als we oud worden? Dat kan verwarrend zijn. En beleeft uw samenwerkingspartner wel hetzelfde als u?

Graag nodigen we alle partners van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland uit voor dit symposium. Zet deze alvast in uw agenda! Binnenkort ontvangt u per mail een uitgebreide vooraankondiging.

UITREIKING ERVARINGSBOEK

Op 26 april wordt door CSO (koepel van ouderenbonden) een uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kunnen ouderen uit de verschillende ouderennetwerken elkaar ontmoeten en hun ervaringen delen. Tevens wordt een ervaringsboek van ouderen met complexe problematiek uitgereikt. In dit boek "Werken aan een betere ouderenzorg" geven zes ouderen aan de hand van hun eigen ervaringen met zorg en welzijn aan wat de problemen en behoeften zijn en op welke manier de zorg verbeterd dient te worden. Daarnaast reflecteren drie ouderen op hun rol in de netwerken ouderenzorg binnen het NPO. Dit boek is een middel om het perspectief van de ouderen binnen het NPO onder de aandacht te brengen. Ook ervaringsverhalen uit de regio van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland zijn in het boek opgenomen.


BOEKENTIP: 'DOKTER IS ZIEK'

Gonny ten Haaft voerde voor haar boek 'Dokter is ziek' indringende gesprekken met artsen, verpleegkundigen en managers die ziek zijn, of ziek zijn geweest. Op basis van deze interviews onderzocht zij of de zorg wel echt zo patiëntvriendelijk is als instellingen en beleidsmakers beweren. En kunnen patiënten wel mondig en kritisch zijn, zoals de overheid graag wil? Een belangrijke conclusie luidt dat zelfs deze zieke hulpverleners het vaak onverwacht moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. 'Ik verloor mijn mondigheid', zegt een verpleegkundige.'Als ik al niet mondig kan zijn, hoe moet dat dan zijn voor mensen die voor het eerst in een ziekenhuis liggen?' Bovendien voelden deze bijzondere patiënten zich soms eenzaam en verloren in de zorg. Ook een arts, verpleegkundige of manager is bij ziekte ineens een 'geval', in plaats van een persoon met eigen emoties en verlangens. Ten Haaft pleit daarom voor meer menselijke betrokkenheid in de zorg. Een belangrijke aanbeveling is dat elke patiënt een purser krijgt in de zorg. Iemand die zich om hem bekommert, die hem volgt, die zich écht verantwoordelijk voor hem voelt en die een vast aanspreekpunt is bij vragen.

"Dokter is ziek, als patiënt zie je hoe zorg beter kan". Contact, ISBN 978-90-254-3447-2. Verkrijgbaar in de boekhandel en te bestellen via internet. Bron: www.dokterisziek.nl


PROJECT ISCOPE

ISCOPE is van start gegaan in oktober 2009. Tot nu toe hebben meer dan 50 huisartsenpraktijken hun deelname toegezegd. 25 van deze praktijken zijn op dit moment al gerandomiseerd en gestart; 13 in de controlegroep en 12 in de interventiegroep. Tot eind 2010 kunnen nog nieuwe praktijken meedoen. Alle ouderen van 75 jaar of ouder uit deze praktijken zijn aangeschreven. Inmiddels nemen ruim 3400 ouderen deel aan het onderzoek en hebben hun screeningsvragenlijst aan ons teruggestuurd. Een groot deel van die ouderen wordt thuis bezocht door één van onze onderzoeksmedewerkers. Tijdens dat huisbezoek wordt uitgebreid geïnventariseerd hoe de gezondheids- en zorgsituatie van de oudere is.

Praktijken in de interventiegroep krijgen de uitslag van deze screening teruggekoppeld en maken het komende jaar zorgactieplannen voor minimaal10 kwetsbare ouderen uit hun praktijk. Voor het opstellen en uitvoeren van deze zorgactieplannen worden de huisartsen en praktijkondersteuners uit de interventiepraktijken getraind. De functionele probleeminventarisatie en doelstellingen van de oudere zelf staan hierin centraal.

Hebt u vragen of opmerkingen over ISCOPE of wilt u als huisartspraktijk deelnemen? Wij horen graag van u via iscope@lumc.nl.


GEZOCHT: THUISZORGMEDEWERKERS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De laatste jaren is er een groeiende trend om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat geldt ook voor ouderen die hulpbehoevend zijn of worden. Hierbij is de rol van de thuiszorg onmisbaar. Want in toenemende mate wordt er een beroep gedaan op de thuiszorg om – soms zeer specialistische – zorg te bieden.

In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg is het LUMC in oktober 2009 begonnen met een onderzoeksproject op het gebied van hulpbehoevende ouderen die nog thuis wonen. Het uitgangspunt is om te onderzoeken met welke morele dilemma’s mantelzorgers geconfronteerd kunnen worden. Om hier een goed zicht op te krijgen is de inbreng van thuiszorgmedewerkers van groot belang.

Voorbeelden van morele dilemma’s zijn:

Wij zijn op zoek naar wijkverzorgenden en/of wijkverpleegkundigen die ons over hun ervaringen kunnen vertellen in een interview. Graag vragen wij uw medewerking voor dit project. Het zal gaan om een interview van maximaal anderhalf uur met ongeveer vijf medewerkers uit uw organisatie. Er is een vergoeding beschikbaar voor de inzet van de medewerkers à 20 euro per interview.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op per email s_vanbruggen @ lumc.nl of j.p.heering @ lumc.nl of bel op 071 - 526 58 86 of 071 - 526 58 87.

AGENDA

20 april   Bijeenkomst herstelzorgspecialisten Australië
25 mei   Vergadering Stuurgroep AWO-NZH
10 juni   Netwerkberaad
22 juni   Symposium AWO-NZH

ACTUELE INFORMATIE

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, mailt u dit dan aan Frédérique van Weering, f.vanweering @ rbgzhn.nl.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.


CONTACT

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164

Wenst u deze nieuwsbrieven in het vervolg niet meer te ontvangen?
Klik dan hier om uzelf af te melden.