Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 20, 13 april 2011


PROJECTAANVRAAG ‘ZICHTBARE PLANNEN’ GEHONOREERD

In november 2010 heeft de AWO-NZH tijdens de vijfde call van het NPO een plan ingediend voor het borgen van de vijf regionale bestuurlijke geriatrische netwerken in de OOR-regio van het LUMC. Afgelopen week hebben we het bericht ontvangen dat het plan is gehonoreerd.
Dit betekent dat we per regio de volgende stappen gaan zetten:
  1. een knelpunteninventarisatie gaan uitvoeren onder professionals en ouderen;
  2. gezamenlijke prioritering van knelpunten;
  3. concrete projectplannen opstellen per geprioriteerd knelpunt;
Het presenteren van de regionale actieplannen aan de verschillende actoren in de regionale ouderenzorg is een hele belangrijke stap op weg naar realisatie daarvan. Om de zichtbaarheid per regionaal netwerk te vergroten wordt onder andere per regio een regionaal symposium georganiseerd.

UITNODIGING AWO-SYMPOSIUM ‘INFORMEREN EN PRIORITEREN’

Datum: dinsdag 7 juni 2011
Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur
Locatie: Tripodia, Hoornesplein 155 te Katwijk


Informeren
Op 7 juni 2011 wordt u in de ochtend van 9.30 tot 12.30 uur tijdens projectpresentaties geïnformeerd over de stand van zaken van de huidige NPO-projecten binnen de AWO-NZH. U als netwerkpartner bent van harte welkom! Na een gezamenlijke opening kunt u twee rondes volgen waarin u kunt kiezen voor de volgende presentaties:
  1. Projectpresentatie Het Herstelzorgprogramma
  2. Projectpresentaties ISCOPE, Effect van functioneel trainen op zelfredzaamheid, EPISODE: percepties van ouderen op somberheid en depressie.
  3. Projectpresentaties MOVIT en ‘Van meedenken met naar beslissen voor’

Prioriteren
In de regio Zuid-Holland Noord wordt in het kader van het project 'Zichtbare plannen' momenteel een knelpunteninventarisatie uitgevoerd onder de leden van de stuurgroep Geriatrisch Netwerk van de Regionale Commissie en onder de leden van het Ouderenberaad. Op 7 juni gaan ouderen en professionals uit de regio de knelpunten gezamenlijk prioriteren en oplossingsrichtingen benoemen. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om aan deze prioritering mee te werken.

U kunt beide delen van het symposium afzonderlijk volgen, maar u kunt zich uiteraard ook voor beide onderdelen inschrijven. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich opgeven via de website van de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

BERICHT VAN MOVIT: VERANDERING VAN ZORG MET ENTHOUSIASME IN GANG GEZET

MOVIT timmert flink aan de weg. De afgelopen maanden heeft het projectteam ervaren dat er in Zuid-Holland Noord een groot enthousiasme is voor het verbeteren van de medische zorg in verzorgingshuizen. In Leiden en Voorschoten zijn vrijwel alle Lokale Werkgroepen (LWG) al minimaal één keer bijeengekomen. Onder de deelnemers heerst een duidelijk gevoel van urgentie om te komen tot een verbetering van de samenwerking. Vele ambitieuze, en soms ook eenvoudige, verbeterpunten zijn al benoemd. Leuk om te ervaren is dat iedere lokale werkgroep haar eigen dynamiek meebrengt.

In de Duin- en Bollenstreek wordt eenzelfde traject als in Leiden doorlopen. Een moeilijkheidsgraad in deze regio is het goed, en zoveel mogelijk gelijktijdig, informeren van de verschillende partijen. Inmiddels is het MOVIT-draaiboek dusdanig uitgekristalliseerd dat we de laatste stap naar Alphen aan den Rijn e.o. met vertrouwen tegemoet zien. De startbijeenkomst voor dit cluster is op donderdag 9 juni aan het eind van de middag. Een uitnodiging met de exacte gegevens volgt zo spoedig mogelijk. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Claudia de Waard: c.dewaard @ rbgzhn.nl of 071-576 61 64.

GEZOCHT: NIEUWE KADERHUISARTSEN OUDERENGENEESKUNDE

Graag doen we een beroep op uw netwerk. Binnen MOVIT spelen kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde een belangrijke rol, zo begeleiden zij onder andere de Lokale Werkgroepen.

De subsidie van MOVIT biedt daarom de mogelijkheid om voor twintig regionale huisartsen de NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde volledig te financieren. De eerstvolgende startdatum van de kaderopleiding opleiding is september 2011. Meer informatie hierover vindt u in deze flyer. Voor dit aanbod hanteren wij het principe: op=op!
Heeft u interesse, of weet u iemand die mogelijk interesse heeft? Neemt u dan contact op met Claudia de Waard.

UITNODIGING THEMABIJEENKOMST REGIONAAL NETWERK OUDEREN

Op dinsdag 10 mei 2011 organiseert het Regionaal Netwerk Ouderen (RNO) een themabijeenkomst, getiteld "Oude mensen in Nieuwe Ziekenhuizen; Hoe seniorvriendelijk zijn onze gezondheidsinstellingen..?" Deze bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in buurtcentrum Stevenshof, Trix Terwindtstraat 4 te Leiden. Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn de heer Peter Jue, klinisch geriater in het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen. Hij zal een voordracht verzorgen over het Seniorvriendelijk Ziekenhuis (Senior Friendly Hospital). Daarna verzorgt mevrouw Irma van Everdinck - Van der Pols een voordracht over het Herstelzorgprogramma.

Nadere informatie over de themabijeenkomst vindt u in de folder. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: leiderdorp @ zorgbelang-zuidholland.nl


PERSBERICHT: BETERE ZORG AAN KWETSBARE OUDEREN KAN TIENTALLEN MILJOENEN EURO’S BESPAREN

Door de fysieke en psychische problemen van kwetsbare ouderen beter te beoordelen, kunnen jaarlijks tientallen miljoenen euro’s worden bespaard. Nu vinden medische onderzoeken of operaties plaats die niet nodig of zelfs ongewenst zijn. Met het opstellen van heldere kwaliteitscriteria moet het mogelijk worden vooraf betere keuzes te maken.
» Lees verder


VOORAANKONDIGING CONGRES NATIONAAL PROGRAMMA OUDERENZORG

Op dinsdag 14 juni presenteert het NPO haar tussentijdse resultaten op het gebied van de zorg voor kwetsbare ouderen. Dit gebeurt in het congrescentrum 'De Reehorst' te Ede. Met vereende krachten is de afgelopen drie jaar gewerkt aan een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Tijdens het congres zult u zien wat deze inspanningen tot nog toe hebben opgeleverd.

Nadere informatie over het NPO-congres vindt u hier. Aanmelden kan via: www.bkbaanmelden.nl/congres-npo


TOEKOMST VAN DE OUDERENZORG

Van 22 tot en met 24 juni 2011 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in de Jaarbeurs te Utrecht haar zesde jaarcongres rond de toekomst van de ouderenzorg. Tijdens dit driedaags programma komen alle actuele onderwerpen binnen de ouderenzorg aan bod. Er is voor u een speciaal inschrijfformulier met 10% korting. U kunt hier gebruik van maken via deze link.

22 juni: GRATIS* PRE-SEMINAR: Zorgconcepten van de toekomst
(*Gratis voor u of een collega bij inschrijving voor het jaarcongres)
23 juni: Jaarcongres: Totaaloverzicht actualiteiten ouderenzorg Met o.a. de praktische implicaties van de AWBZ brieven en de beleidsdoelstellingen van de Minister.
24 juni: Masterclass: Effectief roosteren in de praktijk, nu en in de toekomst

AGENDA

10 mei 2011   Themabijeenkomst RNO
7 juni 2011   Symposium AWO-NZH
9 juni 2011   Startbijeenkomst MOVIT Alphen aan den Rijn e.o.
14 juni 2011   NPO-congres, Ede
22-24 juni 2011   Jaarcongres Toekomst van de Ouderenzorg

ACTUELE INFORMATIE

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, klik dan hier om uzelf af te melden.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.


CONTACT

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164