Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief 14 juni 2013


VOORAANKONDIGING AWO-SYMPOSIUM 24 SEPTEMBER 2013

Sinds 2008 worden er binnen de AWO-NZH 6 regionale projecten uitgevoerd in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg met het streven om de zorg voor ouderen met complexe problematiek te verbeteren. Alle projecten hebben betrekking op pro-actieve samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen, zowel binnen als tussen de echelons en zorgaanbieders. De mogelijkheden en wensen van de individuele oudere zijn hierbij het uitgangspunt.

Op dinsdag 24 september aanstaande organiseert de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH) een symposium over de uitkomsten van de regionale NPO-projecten en de betekenis hiervan voor de ouderenzorg. Het symposium is bedoeld voor ouderen, professionals, beleidsmakers en bestuurders.

Gedurende de middag en avond brengen de projectleiders u op de hoogte van de uitkomsten van de projecten. Aan het einde van iedere presentatie benoemt de projectleider hoe de wereld eruit zou zien als hij/zij het voor het zeggen zou hebben, gezien de uitkomsten van het project.

U krijgt antwoorden op de volgende vragen: is screening effectief? Hoe denken ouderen zelf over somberheid en depressie? Hoe reageren mantelzorgers op hun veranderende rol? Wat zijn de succesfactoren van samenwerking? Hoe geven ouderen zelf vorm aan ouderenparticipatie en wat kan u dat opleveren? We zullen eveneens aandacht besteden aan de samenhang van de uitkomsten van de projecten, en wat dit ons wijst voor de toekomst.

Aan het einde van de avond willen we graag met u in gesprek over wat er echt niet verloren mag gaan.

Reserveer de middag en avond van 24 september aanstaande alvast in uw agenda voor het AWO-symposium!

Voorlopige tijd en locatie: van 13.00 tot 21.00 uur, LUMC

ACTUELE INFORMATIE

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet meer willen ontvangen, klik dan hier om uzelf af te melden.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.


CONTACT

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164