Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 13, 15 december 2009


CALL VIERDE SUBSIDIERONDE

Op 8 december heeft ZonMw een oproep uitgedaan voor het indienen van aanvragen voor de vierde subsidieronde van het Nationaal Programma Ouderenzorg. De oproep is geplaatst op de subsidiekalender van ZonMw http://www.zonmw.nl/nl/subsidie/subsidiekalender/. De vierde subsidieronde staat open voor transitie-experimenten, onderzoeksprojecten en implementatieprojecten en heeft als deadline dinsdag 16 februari 2010. Het betreft de laatste oproep waar transitie-experimenten en onderzoeksprojecten kunnen worden ingediend. De ronde daarna staat alleen nog open voor implementatieprojecten.
Ideeën voor transitie-experimenten in de regio Noordelijk Zuid-Holland kunnen worden ingediend via het ideeënformulier.


PROJECT 'MOVIT' VAN START GEGAAN

Op 1 november 2009 is het project MOVIT (Medische zorg Optimalisatie in Verzorgingshuizen Implementatie Traject) gestart. Dit wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland. Projectleider is Tony Poot; hij is huisarts in Zoeterwoude-Rijndijk en werkzaam bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC.

MOVIT heeft als doel de kwaliteit van de medische zorg voor ouderen wonend in verzorgingshuizen te verbeteren door het invoeren van een nieuw zorgmodel voor medische zorg in verzorgingshuizen. In dit nieuwe zorgmodel nemen geschoolde regiehuisartsen de medische regie per verzorgingshuis op zich. Door deze betere organisatie van medische zorg per verzorginghuis kunnen kwaliteitsmodules worden ingevoerd, welke bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg. De eerste uitnodigingen voor deelname richting verzorgingshuizen en huisartsen zullen begin 2010 plaatsvinden. Ondertussen wordt er gewerkt aan het concretiseren en startklaar maken van het implementatie traject. Hiervoor maakt Tony Poot ondermeer een kennismakingsronde met een aantal bij de implementatie betrokken partijen.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Tony Poot, afdeling PHEG, a.j.poot @ lumc.nl, telefoon 071-5268444 (secretariaat).


NIEUWJAARSBIJEENKOMST AWO-NZH OP 19 JANUARI

ZonMw heeft ons regionale transitieproject 'Het Herstelzorgprogramma: integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen' gehonoreerd. Mede dankzij uw inzet heeft de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland inmiddels vijf projecten gehonoreerd gekregen. Dit willen we graag gezamenlijk vieren tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 19 januari 2010 van 16.30 uur tot 18.30 uur in Stadscafé van der Werff aan de Steenstraat 2 in Leiden.
Dit is ook het moment waarop u de projectleiders van de andere projecten van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland kunt ontmoeten. Misschien doet u inspiratie op voor nieuwe samenwerkingsprojecten die de zorg voor ouderen met complexe problematiek kunnen verbeteren!

Wilt u ons voor 15 januari 2010 laten weten of u aanwezig bent op onze nieuwjaarsbijeenkomst? Dit kan via ouderenzorg @ rbgzhn.nl.

Fijne feestdagen en de Academische Werkplaats Ouderenzorg wenst u de wind mee in 2010!


CSO ZOEKT PROJECTLEIDER

De CSO is de landelijke koepel van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, en heeft een bureau met 7 medewerkers in Utrecht. In het kader van het project “Krachtig Cliënten perspectief in het Nationaal Programma Ouderenzorg” zoekt de CSO momenteel een projectleider (0,8 fte). De participatie van ouderen in de acht netwerken ouderenzorg wordt vanuit dit project ondersteund. Hiervoor worden verschillende activiteiten aangeboden als training, ontwikkeling van methoden en technieken als ook communicatie activiteiten zoals nieuwsbrieven, informatie via website en het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten.

Meer informatie over deze vacature is hier te vinden.


CALL VOOR ABSTRACTS CONGRES 'OLDER PERSONS: THE FUTURE OF CARE'

Heel Europa heeft te maken met een groeiend aantal ouderen. Dat kan een probleem gaan vormen omdat het zorgsysteem daar niet op voorbereid is. Maar verpleegkundigen denken veelal nog dat dit hen niet zal raken. Daarom is dit het thema van het vierde ‘European Nursing Congres’, dat plaatsvindt van 4-7 oktober 2010 in Rotterdam. Toekomstige deelnemers kunnen tot 15 januari 2010 een voorstel indienen voor bijvoorbeeld presentaties of symposia.

Het congres moet betrokkenen bij de ouderenzorg samenbrengen. Zo kunnen zij hun methoden en onderzoeksresultaten delen. Ook staat het congres in het teken van motivatie en training van studenten, de arbeidsmarkt en het creëren van meer efficiency in de zorg door bijvoorbeeld gebruik van techniek. Innovatie, nieuwe ideeën en creativiteit in de organisatie van zorg staan centraal.

Het congres wordt georganiseerd rond veertien hoofdthema’s. Voorbeelden van thema’s zijn: zorg voor ouderen in 2025, participatie van ouderen, educatie van studenten in de zorg voor ouderen en financiële kwesties rondom de veranderende zorg voor ouderen. Iedereen kan een voorstel indienen voor symposia of (poster)presentaties. De voorstellen moeten binnen deze thema’s ondergebracht kunnen worden en daarnaast gebaseerd zijn op onderzoek, management en leiderschap, een best practice of scholing van verpleegkundigen.

Een voorstel indienen? Kijk dan voor meer informatie en de eisen op www.rotterdam2010.eu. Daar vindt u ook meer informatie over het congres.


ACTUELE INFORMATIE

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, mailt u dit dan aan Frédérique van Weering, f.vanweering @ rbgzhn.nl.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.


CONTACT

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164

Wenst u deze nieuwsbrieven in het vervolg niet meer te ontvangen?
Klik dan hier om uzelf af te melden.

Regionaal Bureau Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord / Leids Universitair Medisch Centrum