Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 14, 25 maart 2010


GESLAAGDE NIEUWJAARSBIJEENKOMST AWO-NZH

Op 19 januari jongstleden vond in Stadscafé van der Werff in Leiden de nieuwjaarsborrel van de AWO-NZH plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere stilgestaan bij de behaalde successen: de honorering van het regionale transitieproject HerstelZorg en de vijf projecten. Daarnaast kregen de aanwezigen de mogelijkheid kennis te maken met de projectleiders van deze projecten.
Meer dan 60 partners uit de regio zijn bij elkaar gekomen. Na afloop van de bijeenkomst kregen de aanwezigen symbolisch een zakje ‘ontdekkingsreiziger’ drop mee. Want ondanks de reeds behaalde successen valt er de komende jaren nog veel te ontdekken in de ouderenzorg. Kortom: de AWO-NZH kijkt met tevredenheid terug op deze bijeenkomst, en organiseert volgend jaar weer een nieuwjaarsbijeenkomst!


INGEDIENDE PROJECTAANVRAGEN

Met hulp van velen van u zijn op 16 februari 2010 namens de AWO-NZH de volgende projectaanvragen ingediend bij ZonMw:
  1. Pro-actieve zorg voor oudere mensen met pijn
  2. Percepties van ouderen op somberheid en depressie
  3. Aandacht als Zorgkracht
  4. Hoe werken onze regionale netwerken?
We verwachten eind maart de eerste beoordelingen van ZonMw te krijgen, en houden u op de hoogte van de voortgang. Meer inhoudelijke informatie over bovenstaande projectaanvragen is hier te vinden. Indien u interesse heeft in (één van) bovenstaande projectaanvragen, dan kunt u de aanvraag verkrijgen bij Frédérique van Weering: f.vanweering @ rbgzhn.nl of 071- 576 61 64.


SITE-VISIT ZONMW

Op maandag 22 maart hebben leden van de programmacommissie van het NPO en een afvaardiging van ZonMw een bezoek gebracht aan de AWO-NZH. Doel van deze visitatie was om diverse professionals uit het netwerk te spreken over de betrokkenheid van ouderen in het netwerk, de ontwikkelingen wat betreft het vormen van vijf regionale geriatrische netwerken en de borging van deze geriatrische netwerken na afloop van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Daarnaast werd met deelnemende partijen gesproken over de voortgang van het transitieproject ISCOPE.
Gezamenlijk werd geconstateerd dat onze regio voorop loopt. Het was de programmacommissie duidelijk dat het netwerk goed bestuurlijk is geborgd. Het Ouderenberaad kan dienen als motor van het netwerk om professionals scherp te houden in het aandragen van oplossingen.

AANKONDIGING: SYMPOSIUM AWO-NZH OP 22 JUNI 2010

Op dinsdagmiddag 22 juni 2010 organiseert de AWO-NZH in de Leeuwenhorst te Noordwijkerhout een symposium om alle partners en belangstellenden te informeren over lopende projecten binnen de AWO-NZH. Dit reikt van uitleg over de structuur van de AWO-NZH, tot informatie over de lopende projecten. Partners wordt de gelegenheid geboden elkaar op inhoud te vinden en te inspireren. Een belangrijk element van de middag is een voorstelling van het HoutenBeenTheater. Zij gaan met u langs de lijn van het ouder worden en passeert daarbij grenspalen en zingeving. Ervaar nieuwe gebieden van zingeving en laat de oude achter. Word geconfronteerd met uw eigen toekomst. Misschien is die wel voorbij als we oud worden? Dat kan verwarrend zijn. En beleeft uw samenwerkingspartner wel hetzelfde als u?

Graag nodigen we alle partners van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland uit voor dit symposium. Zet deze alvast in uw agenda! Binnenkort ontvangt u per mail een uitgebreide vooraankondiging.

TRAINING OUDERENBERADEN EN REGIONALE NETWERKEN

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord en contactpersonen van regionale netwerken/ouderenberaden krijgen op woensdag 9 april een training aangeboden over het bereiken van de achterban. De training heeft als doel om de deelnemers inzicht te verschaffen in de mogelijkheden om als leden van een Ouderenberaad contact te onderhouden met de eigen achterban. Daarbij kan het gaan om het vragen van feedback van de achterban (raadpleging van de doelgroep) en het informeren van de achterban. Deze training wordt verzorgd door Tools, een organisatie met veel ervaring op dit gebied.


BOEKJE MET ERVARINGSVERHALEN VAN OUDEREN

CSO, de koepel van ouderenorganisaties, wil samen met ZonMw een boekje uitbrengen waarin ervaringen van (kwetsbare) ouderen met de zorg centraal staan. Om aan te geven dat de zorg echt moet veranderen, zullen ‘nare’ ervaringen uit de huidige zorgverlening beschreven worden. Daarnaast worden succesverhalen opgenomen van zorg die is verbeterd als gevolg van ouderenparticipatie in het NPO. Twee ouderen uit het Ouderenberaad ZHN werden hiertoe geïnterviewd. Het interview met mevrouw Middelkoop is inmiddels te lezen via www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl.


VERNIEUWDE WEBSITE AWO

De vernieuwde website van de AWO-NZH is in ontwikkeling. Het voornaamste verschil met de huidige website is de prominentere plaats voor de verschillende regio’s van Noordelijk Zuid-Holland. Zodra de vernieuwde website gereed is, zullen wij dit aan u kenbaar maken.


INNOVATIES IN DE ZORG

Naast het NPO lopen diverse anderen programma’s voor het verbeteren van de zorg, al dan niet specifiek voor de ouderenzorg. Interessant om te noemen zijn:

AGENDA

8 april   Netwerkberaad
9 april   Training ouderenberaden
20 april   Bijeenkomst herstelzorgspecialisten Australië
25 mei   Vergadering Stuurgroep AWO-NZH
10 juni   Netwerkberaad
22 juni   Symposium AWO-NZH

ACTUELE INFORMATIE

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, mailt u dit dan aan Frédérique van Weering, f.vanweering @ rbgzhn.nl.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.


CONTACT

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164

Wenst u deze nieuwsbrieven in het vervolg niet meer te ontvangen?
Klik dan hier om uzelf af te melden.