Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 10, 18 september 2009


UITSLAG INGEDIENDE PROJECTEN DERDE SUBSIDIERONDE

In april heeft de programmacommissie van ZonMw ons laten weten dat twee van de ingediende vooraanmeldingen uitgewerkt mochten worden tot een subsidieaanvraag. Het ging om het transitieproject "Het HerstelZorgProgramma: een integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen" en het onderzoeksproject "Zijn de ouderen van nu hetzelfde als die van vroeger?". De deadline voor het indienen van de definitieve subsidieaanvraag was 14 mei 2009. In totaal waren er 91 vooraanmeldingen ingediend bij ZonMw, waarvan er 38 mochten worden uitgewerkt. Hiervan zijn 12 projectvoorstellen gehonoreerd.

Onlangs hebben we bericht ontvangen van de programmacommissie dat het transitie-experiment “Het HerstelZorgProgramma: integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen” is gehonoreerd onder voorwaarden.
De voorwaarden zijn:

De schrijfgroep van het HerstelZorgProgramma is momenteel bezig met het verder uitwerken van de voorwaarden om deze voor 24 september wederom bij ZonMw in te dienen. De uitwerking van de voorwaarden wordt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst (1 oktober 2009) van de beoordelingscommissie van ZonMw besproken. Na deze vergadering zal ZonMw definitief besluiten of het project van start mag gaan. We houden u op de hoogte.

Helaas heeft de programmacommissie ook middels een brief laten weten dat het onderzoeksproject “Zijn de ouderen van nu hetzelfde als die van vroeger?” niet is gehonoreerd. ZonMw trekt in twijfel of er in 10 jaar tijd al veranderingen zijn waar te nemen.


VWS STELT ADDITIONELE FINANCIERING BESCHIKBAAR VOOR ZORGINNOVATIE

Innovaties binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg die voor het eerst worden getest in de praktijk kunnen middels een beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden gefinancierd. VWS stelt hier in 2009 10 miljoen euro voor beschikbaar. Aanvragen moeten worden ingediend via de geriatrische netwerken, gekoppeld zijn aan een NPO-project en starten vanuit de AWBZ-zorg.
Kijk voor meer informatie op: www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl

Bij het Zorginnovatieplatform is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor Zorginnovatievouchers en ZorgInnovatiePrestatieContracten. Een zorginnovatievoucher is een tegoedbon voor kennis. Met deze voucher kunt u kennis inkopen bij een kennisinstelling of adviesbureau. De Zorg InnovatiePrestatieContracten zijn bedoeld voor zorgaanbieders en MKB- ondernemers die in een groep (10 tot 35 organisaties) willen innoveren in de zorg.
Bij de aanvragen gaat het om:

  1. het versterken van patiëntgerichte zorgverlening aan chronisch zieken of ouderen in een netwerk van zorgaanbieders of
  2. het verhogen van de arbeidseffectiviteit voor het verlenen van zorg aan chronisch zieken of ouderen.
Kijk voor meer informatie en aanvragen op http://www.senternovem.nl/zorg/nieuws/index.asp


EVALUATIE NATIONAAL PROGRAMMA OUDERENZORG DOOR REGIOPLAN

ZonMw heeft het onafhankelijk beleidsonderzoeksbureau Regioplan de opdracht gegeven het Nationaal Programma Ouderenzorg te evalueren. De evaluatie richt zich op de vragen als: hoe worden de netwerken opgezet; wat zijn succes- en verbeterpunten; worden de doelen van het NPO bereikt. Regioplan zal hiertoe vragenlijsten voorleggen aan betrokken partijen en interviews afnemen. Wij zullen u op de hoogte stellen als uw organisatie wordt uitgenodigd voor de evaluatie.


SAMENWERKING PERIFERE NETWERKEN BINNEN AWO-NZH

Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland is sprake van 5 regio’s, namelijk Zuid-Holland Noord, Midden-Holland, Delft Westland Oostland, Zoetermeer en Den Haag en omstreken. Deze regio’s hebben allen hun eigen geschiedenis wat betreft het ontstaan en bestaan van een geriatrisch netwerk.

Iedere regio heeft inmiddels een eigen regiocoördinator. In het Netwerkberaad komen de regiocoördinatoren periodiek bijeen om ervaring en expertise met elkaar uit te wisselen.
De functie van het Netwerkberaad is:

Het Netwerkberaad komt 5 maal per jaar bijeen.


MANDATERING EN BORGING OUDERENBERAAD ZUID-HOLLAND NOORD

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord heeft inmiddels een belangrijke plaats ingenomen binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg en de regionale zorg. Een dusdanige belangrijke plaats dat we het gremium willen behouden na afloop van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Hiertoe heeft het Ouderenberaad een structuur ontwikkeld waardoor 15 ouderen met verschillende bestuursfuncties bij ouderenorganisaties zijn afgevaardigd in het Ouderenberaad. Door deze afvaardiging is contact tussen het Geriatrisch Netwerk Zuid-Holland Noord, de Academische Werkplaats Ouderenzorg en de achterban geborgd.


DEADLINE VIERDE SUBSIDIERONDE 16 FEBRUARI 2010

Vanaf januari 2010 kunnen uitgewerkte projectvoorstellen bij de programmacommissie worden ingediend. Deze 4e subsidieronde is de laatste mogelijkheid voor netwerken om een transitieproject of een onderzoeksproject in te dienen. Hierna volgen mogelijk nog één a twee subsidierondes waarvoor alleen implementatieprojecten kunnen worden ingediend.
ZonMw heeft twee thema’s aandragen waarop zij nog initiatieven mist. Dit zijn:

  1. Het leren leven met beperkingen
  2. Kwaliteit van leven
Een onderliggend document waarin de programmacommissie de twee voorkeursthema’s nader onderbouwd wordt half oktober 2009 verwacht.

Bovenstaande thema’s worden door de programmacommissie als extra relevant bevonden. Projectvoorstellen die niet passen binnen één van de thema’s mogen wel worden ingediend, maar hebben een kleinere kans om te worden gehonoreerd.

Als u van plan bent te gaan werken aan een nieuw voorstel, neem dan vroegtijdig contact met ons op!


Actuele informatie

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, mailt u dit dan aan Frédérique van Weering, f.vanweering @ rbgzhn.nl.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.
http://www.awo-nzh.nl/ biedt recente regionale inhoudelijke en organisatorische informatie over onze Academische Werkplaats. We nodigen u uit deze site regelmatig te bezoeken voor actuele informatie over onze Academische Werkplaats activiteiten (tip: neem hem op in uw favorieten!). http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl biedt recente nationale informatie betreffende het Nationaal Programma Ouderenzorg.


Contact

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164

Wenst u deze nieuwsbrieven in het vervolg niet meer te ontvangen? Klik dan hier om uzelf af te melden.

Regionaal Bureau Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord / Leids Universitair Medisch Centrum