Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief 19 augustus 2013


UITNODIGING AWO-SYMPOSIUM 24 SEPTEMBER 2013

Sinds 2008 worden er binnen de AWO-NZH zes regionale projecten uitgevoerd in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg met het streven om de zorg voor ouderen met complexe problematiek te verbeteren.

Op dinsdag 24 september 2013 organiseert de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH) een symposium over de uitkomsten van de regionale NPO-projecten en de betekenis hiervan voor de ouderenzorg. Het symposium is bedoeld voor ouderen, professionals, beleidsmakers en bestuurders.

Gedurende de middag en avond brengen de projectleiders u op de hoogte van de uitkomsten van de projecten. Aan het einde van iedere presentatie benoemt de projectleider hoe de wereld eruit zou zien als hij/zij het voor het zeggen zou hebben, gezien de uitkomsten van het project.

U krijgt antwoorden op de volgende vragen: Is screening effectief? Hoe denken ouderen zelf over somberheid en depressie? Hoe reageren mantelzorgers op hun veranderende rol? Hoe geven ouderen zelf vorm aan ouderenparticipatie en wat kan u dat opleveren? We zullen eveneens aandacht besteden aan de samenhang van de uitkomsten van de projecten, en wat dit ons wijst voor de toekomst.

Aan het einde van de avond willen we graag met u in gesprek over wat er echt niet verloren mag gaan.

Deelname aan het symposium is gratis.
U kunt zich inschrijven via dit online aanmeldingsformulier.

Graag verwelkomen wij u op 24 september 2013.

Met vriendelijke groet,
Namens de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid Holland,

Jacobijn Gussekloo, netwerkcoördinator
Frédérique van Weering, projectsecretaris

 

PROGRAMMA

Datum: Dinsdag 24 september 2013
Tijd: van 13.30 uur tot circa 21.00 uur
Locatie: LUMC gebouw 3, Hippocratespad 21, Leiden

13.30 uur Ontvangst met koffie en thee in de foyer
14.00 uur Welkomstwoord door Jacobijn Gussekloo
(trekker van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland)
14.15 uur Column
14.35 uur Het HerstelZorgProgramma: integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen
15.20 uur ISCOPE (Integrated Systematic Care for Older People)
15.50 uur Pauze (koffie en thee in de foyer)
16.10 uur Effect van functioneel trainen op de zelfredzaamheid van kwetsbare 75+ ouderen
16.40 uur Percepties van ouderen op somberheid en depressie
17.10 uur “Van meedenken met” naar “beslissen voor”: Morele problemen bij zorgbeslissingen van familieleden en mantelzorgers voor verminderd beslissingsvaardige ouderen in de thuissituatie
17.40 uur Dinerbuffet
18.30 uur MOVIT Medische zorg Optimalisatie Verzorgingshuizen Implementatie Traject: ervaringen en resultaten
19.00 uur Ouderenberaad Zorg & Welzijn Zuid-Holland Noord
19.30 uur Afsluitend gesprek over wat echt niet verloren mag gaan
20.00 uur Borrel in de foyer

ACTUELE INFORMATIE

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet meer willen ontvangen, klik dan hier om uzelf af te melden.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.


CONTACT

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164