Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 8, 20 april 2009


DERDE SUBSIDIERONDE VAN HET NPO

In de derde ronde (17 februari 2009) van het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland projectideeën voor twee transitie-experimenten en vier onderzoeksprojecten ingediend.

De commissie heeft de projecten beoordeeld op de relevantie in relatie tot de doelstellingen van het Nationaal Programma ouderenzorg, het innovatief karakter van het projectidee, en de meerwaarde van het onderzoek in relatie tot wat al bekend is. Inmiddels hebben twee van de zes ingediende projectideeën een positief advies gekregen. Dit betekent dat het transitie-experiment "Het HerstelZorgProgramma: een integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen" (trekker: Nynke Smidt) en het onderzoeksproject "Zijn de ouderen van nu hetzelfde als die van vroeger?"(trekker: Ton de Craen) uitgewerkt mogen worden tot een subsidieaanvraag. De deadline voor het indienen van de definitieve subsidieaanvraag is 14 mei 2009.

Helaas hebben de volgende vier projecten een negatief advies gekregen van de NPO commissie:

De NPO commissie adviseerde om twee projecten (‘Integrale, samenhangende zorg thuis’ en ‘Bevordering communicatieve en sociale participatie van ouderen door preventie en revalidatie van gehoorproblemen’) om te schrijven tot implementatieproject.


DEFINITIEVE GOEDKEURING VAN PROJECTEN

Begin april hebben we van ZonMw vernomen dat twee onderzoeksprojecten en het implementatieproject definitief goedgekeurd zijn. Een samenvatting van deze projecten kunt u vinden via de onderstaande links:


VIERDE SUBSIDIERONDE KOMT TE VERVALLEN

Vanwege het grote aantal ingediende projectideeën in de derde ronde (deadline 17 februari 2009) heeft ZonMw besloten de subsidieronde van 17 september 2009 te laten vervallen. De NPO commissie wil eerst de balans opmaken van de uitkomsten van de derde ronde (17 februari 2009). Hiermee wil de commissie voorkomen dat er teveel transitie-experimenten en projecten zich richten op vergelijkbare zaken en daarnaast wil de commissie een helder beeld krijgen van thema’s die nog onvoldoende aan bod zijn gekomen. Voor februari 2010 staat de volgende ronde gepland. Daarin kunnen in ieder geval nieuwe onderzoeks- en implementatieprojecten worden ingediend. Meer informatie over de beslissing van ZonMw kunt u vinden in de brief d.d. 30 maart 2009 en op de website van het Nationaal Programma Ouderenzorg.


Actuele informatie

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, mailt u dit dan aan Frédérique van Weering, f.vanweering @ rbgzhn.nl.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.
http://www.awo-nzh.nl/ biedt recente regionale inhoudelijke en organisatorische informatie over onze Academische Werkplaats. We nodigen u uit deze site regelmatig te bezoeken voor actuele informatie over onze Academische Werkplaats activiteiten (tip: neem hem op in uw favorieten!). http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl biedt recente nationale informatie betreffende het Nationaal Programma Ouderenzorg.


Contact

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164

Regionaal Bureau Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord / Leids Universitair Medisch Centrum