Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 17, 20 september 2010


NADERE BERICHTGEVING VIJFDE SUBSIDIERONDE NPO

Het doel van de vijfde en laatste call van het Nationaal Programma Ouderenzorg is om netwerken in de regio uit te breiden en ze zelfstandig door te laten gaan na de programmaperiode. Daarnaast legt ZonMw de ambitie bij het ‘gezamenlijk werken aan integrale zorg’ door netwerkoverstijgend leidraden te ontwikkelen.

De vijfde call richt zich op twee lijnen.
Lijn 1 vraagt om uitbreiding en borging van de netwerken. Deze lijn is gestoeld op de wens om vanuit bestaande netwerken meer OOR-dekking te stimuleren en de netwerken te laten voortbestaan na de programmaperiode. Inmiddels zijn binnen de AWO-NZH de eerste plannen gesmeed. Deze worden in samenwerking met de vijf regionale netwerkcoördinatoren en de deelnemende partijen van de AWO-NZH uitgewerkt tot een subsiedie-aanvraag. Voor informatie kunt u contact opnemen met Frédérique van Weering.
Lijn 2: gezamenlijk werken aan implementatie. Deze lijn betreft het netwerkoverstijgend en gezamenlijk werken aan implementatie, waarbij over de netwerken en experimenten heen gekeken wordt. De programmacommissie denkt hierbij aan het opstellen van standaarden, richtlijnen en betaaltitels. De eerste landelijke overleggen met andere UNC-netwerken worden hierover gestart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacobijn Gussekloo.

De deadline voor de vijfde call is op 16 november 2010. Eind november/begin december nodigt de ZonMw-programmacommissie all netwerken uit om de plannen te presenteren en met haar hierover van gedachten te wisselen.
Lees hier de volledige tekst van over de vijfde call van de ZonMw Programmacommissie.


ENKELE PROJECTEN UITGELICHT

Effect van functioneel trainen op de zelfredzaamheid van kwetsbare 75-plus ouderen
Gehonoreerd door ZonMw op 1 april 2009

Marielle Jans, die het project tot op heden heeft geleid, heeft een nieuwe baan bij de Hogeschool Utrecht als docent fysiotherapie. Astrid Chorus is haar sinds 1 september 2010 als nieuwe projectleider opgevolgd.

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de (kosten)effectiviteit van een functioneel trainingsprogramma aan huis in vergelijking met reguliere fysiotherapie op de zelfredzaamheid (het uitvoeren van dagelijkse activiteiten) en participatie van kwetsbare 75-plus ouderen met problemen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
[» meer informatie ...]

“Van meedenken met naar beslissen voor”: Morele problemen bij zorgbeslissingen van familieleden en mantelzorgers voor verminderd beslissingsvaardige ouderen in de thuissituatie.
Gehonoreerd door ZonMw op 1 april 2009

Naam contactpersoon project: dr. D.P. Touwen

Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in morele problemen rondom de overname van de zorg, waar mantelzorgers en professionele zorgverleners worden geconfronteerd bij de zorg voor verminderend beslissingsvaardige ouderen. In het vervolg daarop worden adequate scholingspakketten opgesteld op dit terrein voor ouderen, mantelzorgers, thuiszorg- en welzijnsmedewerkers en huisartsen.
[» meer informatie ...]


PAKT U DE AUTOSLEUTELS AF?

Als ouderen achteruit gaan in cognitief functioneren, dan komt er een moment dat de partner of kinderen zich zorgen gaan maken over de rijvaardigheid. Dit leidt tot ongemakkelijke discussies binnen families en ook in de spreekkamer. Soms komt het zover dat kinderen de sleutels afpakken of de arts vragen het rijbewijs in te laten trekken. Herkent u deze situatie binnen uw eigen familie of uw werk?
In het kader van de 10e Internationale Dag van de Ouderen wordt in het LUMC een discussiebijeenkomst georganiseerd over rijvaardigheid bij cognitieve achteruitgang. Er is niet alleen aandacht voor de dilemma’s in de klinische praktijk maar ook voor de wettelijke taak van artsen, consequenties voor de betreffende ouderen en morele dilemma's. Prof. dr. W.H. Brouwer (UMC Groningen) presenteert u als bijzonder hoogleraar Verkeersgeneeskunde en Neuropsychologie recente wetenschappelijke bevindingen.
U bent allen van harte welkom!

Datum: 1 oktober 2010
Tijd: 12.15 - 13.30 uur
Locatie: Burumazaal LUMC (Gebouw 3, zaal in gouden koepel)
Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig
Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Prof.dr Aart Hendriks, Ethiek & Recht (a.c.hendriks@lumc.nl)

AGENDA OKTOBER/NOVEMBER

1 oktober   Discussiebijeenkomst 'Pakt u de autosleutels af?'
1 oktober   Vergadering Ouderenberaad
15 oktober   Stuurgroep AWO-NZH
27 oktober   Netwerkberaad
16 november   Deadline vijfde call ZonMw

NOTEERT U VERDER ALVAST IN UW AGENDA

11 januari 2011   Nieuwjaarsborrel AWO-NZH (Stadscafé Van der Werff, Leiden)
7 juni 2011   Symposium AWO-NZH


ACTUELE INFORMATIE

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, klik dan hier om uzelf af te melden.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.


CONTACT

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164