Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 12, 30 november 2009


ZONMW KENT SUBSIDIE VOOR HERSTELZORGPROGRAMMA TOE

Zeer recent honoreerde ZonMW ons regionale transitieproject ‘Het Herstelzorgprogramma: integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen’. Met dit ambitieuze project kunnen we de komende drie jaar de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio daadwerkelijk gaan verbeteren.

De honorering van dit project is te danken aan de inzet van velen, maar in het bijzonder complimenteren wij natuurlijk de schrijfgroep, met Nynke Smidt als aanvoerder, voor het succesvolle (schrijf)proces dat zij hebben doorlopen. Namens alle betrokkenen van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland heel hartelijk dank!

De officiële start van het project staat gepland voor het voorjaar van 2010. De komende weken gaan de eerste voorbereidingen al van start. Alle relevante zorgaanbieders in de regio zullen hierbij actief worden betrokken. We hopen uiteraard dat we op u mogen rekenen. Contactpersoon voor de bestuurlijke voorbereidingen is Prof.dr Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde van het LUMC (r.g.j.westendorp@lumc.nl, 071-526 6640). Mocht u al vragen hebben, neemt u dan gerust contact met hem op.

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voorbereidingen. Bericht over een feestelijke bijeenkomst ter viering van dit regionale succes volgt binnenkort, ook in één van de nieuwsbrieven. We hopen uiteraard dat u dan met ons het glas komt heffen!


ACTUELE INFORMATIE

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, mailt u dit dan aan Frédérique van Weering, f.vanweering @ rbgzhn.nl.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.


CONTACT

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164

Wenst u deze nieuwsbrieven in het vervolg niet meer te ontvangen?
Klik dan hier om uzelf af te melden.

Regionaal Bureau Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord / Leids Universitair Medisch Centrum